Feiten en cijfers postdocs Universiteit Leiden

Bij de Universiteit Leiden werkten op 1 februari 2008 192 postdocs, uitgaand van de definitie van de CAO Nederlandse Universiteiten. Deze luidt: onderzoekers 3 en 4 in tijdelijke dienst met een aanstelling van 0,5 fte of meer. In onderstaand schema staan de verdeling over de diverse eenheden van de universiteit, de verhouding tussen vrouwen en mannen en de gemiddelde leeftijd.

Eenheid   Totaal V M Gemiddelde leeftijd
Archeologie   8 2 6 39
Geesteswetenschappen   23 7 16 40
Rechtsgeleerdheid   2 1 1 32
Sociale Wetenschappen   7 3 4 39
Wiskunde en Natuurwetenschappen 145 56 89 33
Overig, Campus, IIAS, ISIM, CML, Nat. Herbarium 7 2 5 37
Totaal: 192 71 (37%) 121 (63%) 37
Cijfers: februari 2008

Laatst Gewijzigd: 28-10-2008