Waarom brede inzetbaarheid?

De Universiteit Leiden zelf heeft vastgelegd aan welke criteria een wetenschapper in vaste dienst moet voldoen. Daarin staat bijvoorbeeld dat verwevenheid van onderzoek en onderwijs heel belangrijk is. En dat taken op het gebied van bestuur en beheer vragen om bijzondere vaardigheden.

Kijk voor de volledige beschrijving van de kwaliteitscriteria Referentieprofiel resultaatgebieden onderwijs en onderzoek Universiteit Leiden.

U kunt met uw leidinggevende bespreken hoe u aan deze bredere inzetbaarheid inhoud kunt geven bijvoorbeeld over uw inzet bij onderwijs, organisatorische taken, netwerken, het volgen van een opleiding of anderszins. U kunt hiervoor ook een maken met de afdeling Loopbaanadvies.

Laatst Gewijzigd: 29-10-2008