Opleidingen

Binnen de Universiteit Leiden zijn er vele mogelijkheden om trainingen en opleidingen te volgen.

Opleidingen algemeen

Op de website opleidingen staat een aantal opleidingen die mogelijk voor u interessant zijn. Wilt u een cursus volgen die er niet bij staat, weet u niet welke cursussen u kunt volgen of heeft u ideeën over cursussen voor postdocs? Neem contact op de afdeling Opleidingen, tel: 071 527 31 94. Niet alle cursussen zijn gratis. De kosten staan op de website. 


Talencentrum

Het Talencentrum biedt een aantal cursussen die erop gericht zijn uw vaardigheden in het presenteren en het schrijven in het Engels te verbeteren. Daarnaast worden taalcursussen in diverse talen aangeboden. Voor buitenlandse postdocs zijn er cursussen Nederlands.

ICLON

Op de website van het ICLON staat informatie over de professionalisering van docenten in het hoger onderwijs/BKO, docenten voortgezet onderwijs en de lerarenopleiding.

 

 

Laatst Gewijzigd: 18-04-2016