Persvoorlichting

Strategische Communicatie en Marketing (SC&M) van de Universiteit Leiden en het bureau Voorlichting van het Leids Universitair Medisch Centrum dragen er zorg voor geïnteresseerde journalisten te informeren over het promotieonderzoek. Daartoe is het nodig dat tijdig informatie over de inhoud van het proefschrift aan de persvoorlichters wordt verstrekt.

Van de verstrekte gegevens wordt gebruik gemaakt om de resultaten van het onderzoek bekend te maken aan een breder publiek. Alle promoties worden gemeld en kort toegelicht in de tweewekelijkse Wetenschapsagenda van de universiteit. Over een aantal promoties worden de media uitgebreider geïnformeerd; dit is echter afhankelijk van de nieuwswaarde van het onderzoek. Aan de promoties op het terrein van de geneeskunde wordt in de regel aandacht besteed in het blad Cicero.

Laatst Gewijzigd: 07-10-2010