Lekenpraatje

In het overleg tussen vertegenwoordigers van Leidse promovendi en de Rector is de wens geuit om voorafgaand aan een promotie de mogelijkheid van een “lekenpraatje” te mogen houden.

Uitgangspunten

  • Het houden van een lekenpraatje gebeurt vrijwillig.
  • Er moet een zaal gereserveerd worden in het Academiegebouw.
  • Om logistieke redenen mag het praatje niet langer duren dan 30 minuten.

Gang van Zaken

  • Minimaal 1 maand voor promotiedatum wordt via mevrouw Wanders (secretaris College voor Promoties) een zaal gereserveerd.
  • De lekenpraatjes worden in de rechtervleugel van het academiegebouw gegeven om te vermijden dat de stromen gasten voor promoties elkaar hinderen.
  • Het lekenpraatje begint 60 minuten vóór de promotie en duurt ongeveer een half uur. Daarna gaat de promovendus naar het bureau pedel voor instructie m.b.t. de promotiezitting.

Overweging

Het is ook mogelijk om “leken” vertrouwd te maken met het onderwerp van de promotie door een korte samenvatting van het proefschrift bij de uitnodiging te voegen. Deze is populair wetenschappelijk van aard (samenvatting voor mensen die onbekend zijn met het vakgebied en het betreffende onderzoek), (2-6 A4-tjes) gevouwen tot een boekje. Vaak worden ook de stellingen en een kort CV bijgesloten. Meesturen van zo’n samenvatting komt nu ook al regelmatig voor bij bepaalde opleidingen en faculteiten. De samenvatting wordt wel wetenschappelijk verantwoord, maar vormt geen onderdeel van het proefschrift.

Laatst Gewijzigd: 12-02-2015