Contactadressen

Personen en instanties waar men terecht kan voor vragen over het promoveren.

Adressen en telefoonnummers

Bureau van de pedel
Het is de pedel van de universiteit die namens het College voor Promoties de afspraak maakt voor de datum van promotie. Ook voor andere zaken
 betreffende de verdediging van het proefschrift dient men contact op te nemen met de pedel.

Dhr. E.W.M. van Zuylen
, pedel/custos Universiteit Leiden

Contact: Bureau Pedel
Rapenburg 73
Tel. 071-527 7211
e-mail: pedel@bb.leidenuniv.nl

Afspraken voor verdediging/promotiedatum kunnen dagelijks gemaakt worden bij voorkeur tussen 11 en 12 uur.
De promoties vinden plaats op dinsdag, woensdag en donderdag om 13:45, 15:00 en 16:15 en eventueel om 10:00 of 11:15. 
Voordat men een datum laat vastleggen (door middel van bijlage 6 & 7 van het promotiereglement), verdient het aanbeveling bij de leden van de promotiecommissie te informeren welke data zij beschikbaar zijn.
 


College voor Promoties


Voorzitter: Rector Magnificus
Secretaris: Mw.Drs. M. Wanders 
 

Postadres:  Rapenburg 70
P.B. 9500
2300 RA Leiden 
Bezoekadres:   Rapenburg 73 
2311 GJ Leiden
E-mail:
Telefoon:
Website:
m.wanders@bb.leidenuniv.nl
071-527 3130
Raad van Decanen/ College voor Promoties
   

Decanen van de faculteiten

Postadres: Telefoon:
Archeologie Reuvensplaats 4
P.B. 9515
2300 RA  Leiden
071-527 2392
Geneeskunde Albinusdreef 2
P.B. 9600
2300 RC  Leiden
071-526 3370
Geesteswetenschappen Cleveringaplaats 1
P.B. 9515
2300 RA  Leiden
071-527 1628
Rechtsgeleerdheid Steenschuur 25
P.B. 9520
2300 RA  Leiden
071-527 7613
Sociale Wetenschappen Wassenaarseweg 52    
P.B. 9555
2300 RB  Leiden
071-527 4003
Wiskunde en Natuurweten-   
schappen
Einsteinweg 55
P.B. 9504
2300 RA  Leiden
071-527 6990

Andere instanties en personen betrokken bij de afwikkeling van de promotie

Postadres:            Telefoon:
Financiële administratie UB Witte Singel 27
P.B. 9501
2300 RA  Leiden
071-527 2826
Bureau voorlichting LUMC Albinusdreef 2
P.B. 9600
2300 RC  Leiden
071-526 2955
Wetenschapsvoorlichting
wetenschap@bb.leidenuniv.nl     
Rapenburg 70
P.B. 9500
2300 RA  Leiden 
071-527 3282
 

Receptie

Dhr. R. Buis van het Universitair Facilitair Bedrijf neemt tijdig contact op met promovendi i.v.m. de receptie na afloop van de promotiezitting.
E-mail: partycatering@ufb.leidenuniv.nl
Telefoon: 071-5273290

Laatst Gewijzigd: 05-04-2016