Promotiezitting

Procedureoverzicht

Een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door de openbare verdediging van het proefschrift wordt hieronder weergegeven.


De promovendus

Voor promotiezittingen zijn in de onderwijsperiodes de dinsdag-, woensdag- en de donderdag-middag beschikbaar.


De promotor

De promotor informeert de promovendus schriftelijk van zijn bereidheid om als promotor te worden aangewezen en van zijn goedkeuring van het manuscript als proefschrift.


Lekenpraatje

In het overleg tussen vertegenwoordigers van Leidse promovendi en de Rector is de wens geuit om voorafgaand aan een promotie de mogelijkheid van een “lekenpraatje” te mogen houden.


Persvoorlichting

Strategische Communicatie en Marketing (SC&M) van de Universiteit Leiden en het bureau Voorlichting van het Leids Universitair Medisch Centrum dragen er zorg voor geïnteresseerde journalisten te informeren over het promotieonderzoek.