Proefschrift

Vormgeving

Voor de eisen waaraan een proefschrift inclusief het niet-wetenschappelijk gedeelte qua vormgeving dient te voldoen, wordt verwezen naar het desbetreffende hoofdstuk van het Promotiereglement.


Niet-wetenschappelijke gedeelte

Tot vermenigvuldiging van het niet-wetenschappelijk gedeelte van het proefschrift kan pas worden vergegaan nadat de decaan van de faculteit zijn akkoord daaraan heeft gehecht.


Aantal proefschriften

In het Promotiereglement Universiteit Leiden 2008 is vastgelegd dat de promovendus tien exemplaren van het proefschrift en de stellingen bezorgt op het bureau van de pedel.